• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Απονομή μίας υποτροφίας στο ΠΣΣΕ
από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοινώνει την προκήρυξη απονομής μίας (1)  υποτροφίας την οποία έχει προσφέρει στο ΠΣΣΕ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Η υποτροφία δίδεται για να δοθεί η ευκαιρία σε νεαρό άτομο που λόγω οικονομικών προβλημάτων δυσκολεύεται να ενταχθεί σε πρόγραμμα σπουδών.  Η υποτροφία είναι ύψους 25% για όλα τα έτη φοίτησης στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Ψυχολογία (σε Συμβατική ή Εξ Αποστάσεως φοίτηση) και αφορά νέους φοιτητές. Η έναρξη των σπουδών αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2016. (Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές).

 

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy