• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English
  Συνέδριο ΕΣΣΕ Λάρνακας 2/5/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συνέδριο Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Λάρνακας

2 Μαΐου 2018

Θέμα: Ο Κώδικας Χρηστής Διοίκησης, Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των ΜΚΟ και το νομικό πλαίσιο που τις επηρεάζει"