• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα της εθελοντικής προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)/2006. Συστάθηκε το 1973 με στόχο τον συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού και για υπεύθυνη συνεργασία με το κράτος στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.