• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 

 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English
 Καταχώριση περιστασιακής ανάγκης από οργανωμένα σύνολα
Ημερομηνία: 21-04-2021 *Υποχρεωτικοί Τομείς
 
*Όνομα Φορέα/Οργανωμένου Συνόλου: 

*Άτομο Επικοινωνίας Υπηρεσίας/Οργάνωσης: 

*Τηλ. Ατόμου Επικοινωνίας Υπηρεσίας/Οργάνωσης: 

Email Ατόμου Επικοινωνίας Υπηρεσίας/Οργάνωσης: 

 
*Όνομα εξυπηρετούμενου/ομάδα εξυπηρετούμενων/Δραστηριότητας: 

*Επαρχία: 

Χωριό/Περιοχή: 

Διεύθυνση: 

Ταχ. Κώδικας: 

Τηλ Εξυπηρετούμενου: 

   
 
*Ζητούμε εξυπηρέτηση από

Ομάδα Εθελοντών
 
*Τομείς/Υπηρεσίες
Παρακαλώ επιλέξετε ποιες από τις πιο κάτω υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν.
Για να εμφανιστούν οι Τομείς/Υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επιλέξετε την επαρχία σας.
   
   
 
Αναφορά Περίπτωσης
Στοιχεία εξυπηρετούμενου/ομάδας εξυπηρετούμενων/δραστηριότητες

You have characters left.
 
Ηλικία: 
 
Προβλήματα υγείας: (εάν ισχύει)
You have characters left.
 
Εξαρτώμενα πρόσωπα: (εάν ισχύει)
You have characters left.
 
Μικρό ιστορικό περίπτωσης:
You have characters left.
 
*Ποιά ανάγκη πρέπει να εξυπηρετηθεί;

You have characters left.
*Ημερομηνία έναρξης εθελοντικής εργασίας για εξυπηρέτηση ανάγκης: 
*Πιθανή ημερομηνία λήξης ανάγκης: 
 
Ιδιαιτερότητες ατόμου: (εάν ισχύει)
You have characters left.
 
Άλλα σχόλια:
You have characters left.
 
Συχνότητα Ανάγκης
*Περίοδος περιστασιακής ανάγκης:

You have characters left.
 
*Εγώ ο κάτωθι υποφαινόμενος δίδω τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση μου όπως το ΠΣΣΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς εξυπηρέτησης της ανάγκης που έχω δηλώσει.

 
 
You must enable javascript to see captcha here!