• Η Προσωπική μου σελίδα
Χρήστης: 
Κωδικός: 
> Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
> Εγγραφή εθελοντή
> Εγγραφή εθελοντικής ομάδας
Χρηματοδότηση έργου
Ταμείο ΜΚΟ-Χρηματοδοτήσεις
Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου
και της Νορβηγίας/EEA Grants
 
Διαδικτυακή πύλη εθελοντισμού
Ελληνικά    English
 Καταχώριση αναγκών
Καταχώρηση Τακτικής/Συστηματικής Ανάγκης από Οργανωμένα Σύνολα
  Εδώ καταχωρείτε ανάγκες που επιθυμείτε να εξυπηρετούνται σε συστηματική/τακτική βάση απο εθελοντές.
   
Καταχώρηση Περιστασιακής Ανάγκης από Οργανωμένα Σύνολα
  Εδώ καταχωρείτε ανάγκες που δεν απαιτούν πολλή χρόνο δέσμευσης απο τους εθελοντές και είναι περιστασιακής ή έκτακτης φύσης.
   
Καταχώρηση Αναγκών από Άτομα
  Η καταχώρηση αναγκών για εξυπηρέτηση ατόμου ή ομάδας ατόμων γίνεται ΜΟΝΟ από οργανωμένα σύνολα.
Η καταχώρηση αναγκών από άτομα δεν μπορεί να γίνει μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εθελοντισμού. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα επικοινωνούν απευθείας με τα κατά τόπους Σώματα Εθελοντών/Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.